Rekonstrukce budov

Rekonstrukce společných prostor domu

Rekonstrukce sklepních prostor bytového domu

Sanace vlhkého zdiva, snižování podlahy v I. PP bytového domu

Rekonstrukce vnitřních prostor a oprava včetně zateplení dvorní a uliční fasády polyfunkčního domu

Rekonstrukce kanceláří a laboratoří

Rekonstrukce stájí č. 4 - 5 a č. 9

Rekonstrukce společných a sklepních prostor domu a schodiště, oprava rozvodů elektro, vody a kanalizace, izolace proti vlhkosti v suterénních prostorech

Rekonstrukce stáje č.1

Rekonstrukce pitevny

Rekonstrukce sociálních zařízení

Rekonstrukce balkonů